ارسال اطلاعات بیمار

لطفا توجه داشته باشید:

  • مرکز بین المللی علوم اعصاب هانوفر امکان پرداخت هزینه های دریافت پست از شما (هزینه گمرک و یا هزینه پیک) را ندارد و فرستنده می باید این هزینه راشخصا متقبل شود.

  • لطفا روی پاکت مدارک ارسالی از طریق پست بصورت مشخص "اسناد پزشکی" بنویسید.

  • در هنگام پر کردن برگه پست, ارزش پاکت ارسالی تان را همیشه "صفر" بنویسید.

  • لطفا نسخه های مدارک ارسالی تان برای ما (مانند سی دی عکسهای آم آر آی) همیشه "نسخه دوم" و کپی باشد چرا که ما امکان پس فرستادن مدارک را نداریم.

 

با رعایت موارد فوق بسته پستی شما برای گرفتن نظر پزشکی به دست ما خواهد رسید.

اطلاعات شخصی


تماس

یافته ها و توضیحات

دلیل تماس شما

لطفا توجه داشته باشید:

ما با اطلاعات درج شده در این فرم تماس کار می کنیم و آن را در سیستم بیمارستان ذخیره می کنیم. بنابراین، لطفا به املا صحیح نام خود و همچنین صحت اطلاعات دیگر توجه نمایید. برای تماس و پیگیری، لطفا فقط از آدرس ایمیل  درج شده در فرم تماس (حداکثر یک آدرس ایمیل دوم شخص معتمد) استفاده کنید.

علاوه بر این، برای تکمیل درخواستتان, لازم است که مدارک پزشکی خود را به صورت دیجیتال برای ما ارسال کنید.

با تشکر.


شما میتوانید همچنین مدارک پزشکی و درخواست خودتان را بصورت مستقیم به آدرس

ed.revonnah-ini@israf.tseuqer ارسال کنید.

 

توجه: هر چه فایل شما بزرگتر باشد،  به همان نسبت زمان انتقال بیشتر طول می کشد. با توجه به ویژگی های رایانه شما و بسته به سرعت اتصال شما به اینترنت ، این پروسه می تواند چندین دقیقه طول بکشد.

 

در صورت مقدور, اطلاعاتو مدارک زیر را برای ما بفرستید:

 اسکن MRI / CT، تاریخچه پزشکی و وضعیت بالینی بیمار.

لطفا فایلهای خود را در فرمتهای زیر برای ما بفرستید:

 

فرمت های گرافیکی: .jpeg, .jpg, .png
فرمت های متن: .pdf, .docx, .doc
فایل های فشرده: .rar, .zip
فایل های دیکام: .ima, .img, .dcm

توجه: فقط مدارک فارسی و انگلیسی قابل پذیرش است.لطفا از فرستادن مدارک از طریق لینکهای دانلود خودداری نمایید چرا که ما به دلایل امنیتی نمی توانیم آنها را باز کنیم.

در انتقال داده های پزشکی از طریق اینترنت،مراقب دخالت و امکان سواستفاده اشخاص ثالث باشبد. پس از ذخیره شدن مدارک شما در سیستم مرکز عاوم اعصاب هانوفر,اطلاعات شما به صورت محرمانه در سیستم ما نگهداری می شود.

پس ار تکمیل رسیدگی به درخواست شما,  پاسخ به صورت کتبی برای شما ارسال خواهد شد.

 

لطفا ازپرسیدن سوالات پشت تلفن خودداری نمایید. بر طبق قانون آلمان و به منظور حفاظت از اطلاعات بیمار, گفتگو در مورد شرایط بیمار پای تلفن برای ما امکان پذیر نیست.

 

nach oben